Harmanlı Kasabası

Dr. Hamza Orhon'un İstiklal Madalyası

Hamza Orhon'un istiklal Madalyası, oğlu Barbaros Orhon tarafından muhafaza edilmiktedir.

Hamza Orhon'un Adana'nın kurtuluş hareketini başlattığına dair bilgileri içeren kaynaklar: 

1- Taha Toros, Kurtuluş Savaşı’nda Çukurova, Kültür Bakanlığı, s.57, Ankara, 2001,
2- A.Cavdet Çamurdan, Kurtuluş Savaşında Doğu Klikya Olayları, Adana 1969
3- ENER Kasım, Çukurova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi, Ankara 1970
4- Türk İstiklâl Harbi, cilt.4, Ankara 1966 Güney Cephesinde Mücadeleler