Harmanlı Kasabası

Hastalık, Ölüm ve Cenaze

       HASTALIK 
       Hastaya önem verilir. Büyük Perveri ahalisi ziyaret eder. Tedavi olmaya ihtiyacı olana varlıklılar tarafından borç da olsa  para yardım ederlerdi.
       Öncelikle, köyün koca garı ilaçları denenirdi. Sonuç alınmassa doktora gidilirdi. Doktor  Malatyada baş hekim  Hamza Orhon idi. Bölgenin ilk doktorlarından ve köylülerine önem veren saygın biri idi. Saygı ile anıyorum..
       ÖLÜM VE CENAZE
       Hastanın ölümü hâlinde, can verirken ağzına kaşıkla su verilirdi. bu gelenek devam etmektedir.
       Dua okunur canı çekildiğinde çenesinden tepesine ağızı kapanması için bağlanır. Bayanlar ağıt eder.  Sağlığında önem verdiği konularını dile getirilir.
       Cenaze evin önüne dulda bir yere teneşir ölü yıkama tahtasına yatırılır, imam veya dini bilgisi olan kise tarafından yıkanır silinir kefene sarılır. Ayakucu ve başkısmı bağlanır, salaca cenaze taşıma gerecine konur,  müsait biryerde namazı kılındıktan sonra omuza alınarak hayır amacı ile herkeş taşır, eşilen mezara yönü kabeye gelecek şekilde gömülür.
       Böylece cenaze kaldırılmış olur. Cenaze için, cenaze evi üçüncü gün mevlüd yemeği verir. Bu vesile ile cenaze evine ufak tefek kırgın kimseler barışmış olurlar... Rahmet dilerim... 
       Cenaze yakınları, yas nedeni ile işe gitmez, evin ihtiyacını, işini komşu ve köylüler yapar. Uzun süre sakal tıraşı olunmaz.  siyah da giyinilir. Acılarını paylaşan çevre teselli eder.
       Harmanlı’da bilinen dört mezarlık vardır. Birincisi, eski okulun yeri şimdi üzeri ev. İkincisi eski halk evinin yeri (Çökelek Memed’in ve Ellez’in evinin yeri), Üçüncüsü Çağşak bağdadır. Dördüncüsü ise Çağşak bağ ile değirmen yolu  üzerinde  çevresi çam ormanı içerisi  ağaçlıktır...