Harmanlı Kasabası

Düğün, Nikah, Boşanma

DÜĞÜN 

  İlk önce kalın verilir başlık ve emmi, dayı, gardaş, bacı, deze yolu da verilirdi.

Kalın gız ve oğlana alınacak çeyiz için harcanır, diğerleri ile hediye alınırdı. Düğün başlar iki üç gün düğün yapan çok olmuştur.  Gelin ata biner, çevresinden düşmemesi için tutulur, başka köyden gelecekse gençler yolu keserek yol parası alır, davul veya deşe gelin damadın babasının evine gelir aileler birlikte ikamet eter. Gelin attan inmez,  inmesi için kayın babanın geline hediye vermesi gerekirdi. Kaç tane koyun, keçi veya bağ, tarla vereceğine dair halkın önünde söz verirdi. 

 Davetli uzaklardan gelmiş olanlar da bulunmaktadır ve köylerden gelenleri davulcu şaba ederek karşılar  bahşiş alırdı. Damat evi, düğün davetlilerine okuntu denilen hediyeyi düğünden bir hafta önce gönderirdi. Damat evi duruma göre 3 veya 5 hayvan keserdi. Düğün yemeği yapılır, gelin geldikten sonra davetliler para  atar veya hayvan getirirlerdi. Hediyeler sesli şekilde toplanır bu nedenden dolayı farklı hediye toplanırdı tek tek “Hayırlı olsun!”, “Allah başını bozmasın.”  temennisinde bulunan misafirler yolcu edilirdi. 

 

NİKAH

Gelin geldigi gece bir imam  çağrılır, damat ve gelin  imam huzurunda  diz çöker, taraşara damada “aldın kabul ettin mi” geline “vardın kabul ettin mi” diye üç defa sorulur. Nikahtan sonra garı goca gerdeğe girer. Gerdek gecesi karı koca mutluluğunu kutlamak için havaya ateş edilirdi.          

BOŞANMA

Cumhuriyetten önce: Her hangi bir nedenden boşanmaya karar verilirse erkek, hanımına büyüklerin  huzurunda üç defa “Üçten dokuza boşsun!” sözünü söylerse  boşanmış sayılırdı. Hanım baba evine dönerdi.  Cumhuriyet döneminde: İmam nikahı ile birlikte resmi nikah yapılır boşanma ise Mahkeme tarafından gerçekleştirilmektedir.