Harmanlı Kasabası

Avcılar ve Avlanma Çeşitleri

(Günümüzde avcılık yapanların sayısı çok azdır.)

Memiş Ali Özmen - çit avcısı   

Derik Memet, Lazoğlan  ve oğlu Hacı Ali Mustafa - tazı ile davşan avcısı

İsmail Özmen, Hacı Özmen, Ali Tanık - kurak avcısı

Hacı Özmen, Berber Ali - uçar avcısı

Köy ahalisi - genellikle evsin siper de avcılık yapar.

Pepiller genelde yırtıcı hayvan, geyik, ayı, kurt ve sair avcısı 

Köy ahalisi - karda kamalak keklik yorulduğunda canlı yakalamaya herkes katılırdı ve gölde su içerken de avlananlar vardı.

Büyük perveri halkı ahalisi, tıpkı Kafkasya’da yaşayan Türklerin avcılık geleneğine sahiptir. Bu geleneği hâlâ yaşatanlar az da olsa mevcuttur. (Kurt, tilki, sansar derisi için avlanırdı.)