Harmanlı Kasabası

Harmanlıda Sanat

     Tahta beşik, çul, kilim, heybe, hurç, torba, urgan, ukcur, kolan, saman haralı, çuval, hayvanlardan kırkımdan hallaç, ip eğirme ve dokuma vatandaş tarafından yapılmakta idi. Bağ üzümü sepeti, bal kovanı, keklik kafesi, kirmen eliği, ip bükmek için boyunduruk, saban, gem (harman için), kürtün, loğdur, tokaç, çırkık, yün, şalvar, aba, dibek, çömçe, kaşık, tüfek kundağı, çakmaklı tüfek vesu değirmenini komple imal ederler ve toplum faydalanırdı. Tink taşı ve teferruatı, tink ve değirmen taşları Kuruca Dag’dan kesilir, insan gücü ile 30-40 kişi tekerleme değirmenlere yardımlaşılarak eletilirdi. Değirmenler insan oğlunun değirmeni buluşundan yakın geçmişe kadar 30’a yakın köye hizmet vermiştir.
Yorumlar - Yorum Yaz